Grafinis dizainas

Grafinis dizainas – vizualinio turinio pateikimas įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis[1]. Grafinis dizainas paprastai susijęs ne tik su meninių vaizdų kūrimu, bet ir su analize, organizavimu ir pateikimo metodais vizualinės komunikacijos problemų sprendimams. Tai tarpdisciplininė komercinių ir nekomercinių institucijų vizualinės komunikacijos problemų sprendimo veikla, kurioje reikia suderinti turinio vizualinį kūrybiškumą su komunikacijos, technologijų ir verslo žiniomis. 
Grafinis dizainas ir logotipų kūrimas – yra susija dalykai.

Grafinio dizaino terminą pirmą kartą 1922 m. panaudojo JAV dizaineris William Addison Dwiggins.

Grafinio dizainerio užduotis - pateikti optimalius vizualinės komunikacijos problemos sprendimo būdus tiek komercinėje, tiek nekomercinėje srityje. Sprendimo būdai ir rezultatai tiesiogiai priklauso nuo kliento suformuluojamos užduoties. Komunikavimui paprastai naudojami statiniai elementai - žodžiai (tipografija), vaizdai ir kiti grafiniai elementai (vizualinė medžiaga). Tačiau šiuolaikiniame grafiniame dizaine jau naudojama ir vaizdo animacija bei garsas (pvz., internetinės svetainėse, kompanijų ar produktų animuotose prezentacijose). Grafikos dizainerio veiklos zona - vizualinė - verbalinė ekpresija. Populiariausi darbo įrankiai – Adobe Creative Suite ir CorelDraw programiniai paketai.

grafinis dizainas

Grafinio dizaino sritys:

 • Logotipai ir firminis stilius
 • Spausdintinė reklama
 • Pardavimų skatinimo (angl. "sales promotion") vizualinė dalis
 • Plakatai
 • Pakuotės
 • Knygos
 • Laikraščiai ir žurnalai
 • Parodų stendai
 • Orientavimosi nuorodų sistemos (informacinis dizainas)
 • Interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės
 • Filmų ir TV laidų titrai bei vinjetės

Grafinio dizaino specialistų parengimas Lietuvoje:

Profesionalius grafinio dizaino specialistus pagal bakalauro (4 metai) ar magistro (2 metai) programą ruošia šios valstybinės universitetinės Lietuvos aukštosios mokyklos:

 • Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedra
 • Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Dizaino katedra
 • Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto Vizualiojo dizaino katedra
 • Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino katedra
 • Šiaulių universiteto Menų fakultetas

O pagal 3 metų bakalauro programą šios neuniversitetinės aukštosios mokyklos:

 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 • Kauno kolegija
 • Vilniaus dizaino kolegija

Lietuvos grafinio dizaino profesionalus vienija 1996 m. įkurta Lietuvos grafinio dizaino asociacija, kuri 1999 m. tapo Tarptautinės grafinio dizaino asociacijų tarybos ICOGRADA nare [2]. LGDA atstovauja grafinių dizainerių interesus valdžios institucijose, organizuoja konkursus, parodas, seminarus. 2011 m. LGDA iniciatyva Vilniuje įvyko tarptautinė ICOGRADA konferencija "Spring: ICOGRADA Design Week Vilnius" [3]. LGDA nariai aktyviai dalyvauja viešoje kūrybinėje veikloje, pvz.: dizainerio Kęstučio Koiros sukurtas ženklas laimėjo 2011 m. Europos krepšinio čempionato logotipo konkursą.